Download prinvenlig version her 

VÆRD AT VIDE OM FSC® - VÆRDIERNE BAG

Ifølge Verdensnaturfonden (WWF) er FSC® den mest troværdige og robuste certificeringsordning til skovbrug der findes. Siden 2013 har vi i LAMIPRO været certificeret ved FSC® indenfor Chain-of-Custody.
Herunder kan du på 5 minutter læse mere om FSC®-certificeringer og hvad de betyder, med uddrag fra FSCs danske hjemmeside.


FORMER FOR FSC® CERTIFICERINGER

Der er to former for FSC®-certificering. Den ene er Forrest Management (FM) og henvender sig til skovejere og -forpagtere. Den anden er Chain-of-Custody (CoC), hvilket er en sporbarhedscertificering der henvender sig til bl.a. producenter og handelsvirksomheder

LAMIPRO er indehaver af FSC-CoC, hvilket betyder at vi til alle tider skal kunne dokumentere FSC®-produkternes vej, fra skov til endelig produkt. LAMIPRO er godkendt til følgende produkter:

  • Krydsfinér
  • Spånplader og melaminplader
  • MDF-plader
  • Laminater og kompaktlaminater
  • Ovennævnte plademateriale pålimet laminat

 

KRAV ER DIN GARANTI

Træ er det mest CO2-neutrale materiale, og FSC er din sikkerhed for ansvarlig skovhugst, samt forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i skove verden over. FSC varetager og stiller strenge krav om ansvarlighed inden tre hovedområder: det miljømæssige, det sociale og det økonomiske. Eksempelvis:

  • Der fældes ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere
  •  Der fastsættes et antal træer per hektar, der aldrig må fældes eller fjernes, når de er døde
  • Folkeslag sikres adgang til skoven, skovforvaltning samt økonomisk kompensation
  • Arbejderne er uddannede, har sikkerhedsudstyr og sikres ordentlig løn samt arbejdsforhold
  • FSC er ikke et velgørenhed: FSC-varer handles på markedsvilkår for at sikre bæredygtig forretning

 

KONTROL AF CERTIFICERINGER

Alle FSC®-certificeringer foretages af uvildige certificeringsfirmaer, hvilket er med til at sikre den høje kvalitet. Alle med en certificering kontrolleres minimum én gang årligt ved besøg, ligesom der foretages uanmeldte besøg efter behov. Endvidere kontrolleres brugen af FSC-logoer løbende, så troværdigheden af mærkningen sikres. Hver certificeret virksomhed har unik licenskode, LAMIPROs licenskode er FSC-C108381, og kan slås op her.


FSC®s BETYDNING OG EFFEKT

FSC®s arbejde betyder blandt andet, at træer fældes så skovdækket holdes konstant, og sjældne planter bevares samtidig med, at skovens drikkevand og vandløb bevares naturligt. FSC-drevne skove sikrer også dyrene, som er dybt afhængige af de naturlige ressourcer. Endvidere fredes hellige pladser, bosteder og jagtområder, og der ansættes lokale arbejdere. Derudover, bruges en procentdel af indtægten fra skoven til lokale skoler, infrastruktur og vandforsyning.


 

10 GODE RÅD OG GRUNDE TIL FSC®

 

1. Ansvarlig virksomhed

Som virksomhed sender du klart signal om, at du løfter sit sociale og miljømæssige ansvar

2. Nye samarbejdspartnere

Virksomheder oplever i fleste tilfælde adgang til nye kunder og partnere

3. Dokumentation og sikkerhed

FSC® er den bedste dokumentation og sikkerhed for lovlig tømmerhugst. FSC gør også, at man kan levere dokumentation til at imødekomme krav i tømmerlovgivninger, hvilket også kan bruges i forbindelse med certificering af bæredygtigt byggeri

4. Vejen til det offentlige

FSC®-certificerede produkter accepteres i retningslinjerne i den offentlige indkøbsvejledning, som dokumentation for dokumenterbart bæredygtigt træ. I Miljøministeriets vejledning fremhæves FSC® specielt for "lovlighed og bæredygtighed"

5. Det højeste niveau

FSC® sætter højere standarder og giver bedre beskyttelse af truede arter og naturlige skove, end nogen anden skovcertificeringsordning

6. Respekteret og troværdig

FSC er den foretrukne certificeringsordning blandt virksomheder i flere brancher og den mest brugte blandt medlemmerne af Fortune 500

7. Global effekt

FSC® er til stede i mere end 100 lande og har flere certifikater end nogen anden certificeringsordning til træbaserede produkter. Uanset sted er standarderne baseret på samme principper og kriterier

8. Den stærkeste opbakning

FSC® støttes af internationale NGO'er som Greenpeace, Verdensnaturfonden og Red Orangutangen, samt af Dansk Ornitologisk Forening, Verdens Skove og Friluftsrådet. Derudover anbefales FSC® også af Forbrugerrådet TÆNK

9. Mest udbredt

FSC® er den mest udbredte ordning både nationalt og internationalt. Over 50.000 handels- og produktionsvirksomheder er FSC-certificerede

10. Strenge krav til ikke-certificeret træ

FSC®-certificerede virksomheder forpligter sig til ikke at være involveret i handel med træ fra kontroversielle kilder. Ved FSC MIX sikres blandt andet, at traditionelle rettigheder ikke krænkes og høje bevaringsværdier ikke trues af skovdriften, uanset om det er fastsat ved national lovgivning eller ej.

 

Denne blogpost er godkendt ved NEPCon.