Vår sertifisering er din garanti


Vårt FSC®-sertifikat er din garanti for, at de trebaserte materialene, vi bruker i produksjonen, stammer fra bærekraftig produksjon. Hvert år blir våre trebaserte varer og håndteringen av disse kontrollert av NEPCon - en uavhengig, ekstern kontroll, som sikrer, at vi lever opp til de standarder som kreves for å være FSC-sertifiseret.

Se vår seneste rapport her 

Se vårt FSC-sertifikat her

Hva er FSC?

FSC® (Forest Stewardship Council) er en internasjonal merkeordning, som dokumenterer, at merkede varer har opprinnelse i skogområder, som drives bærekraftig. For at et tre kan FSC®-sertifiseres skal skogområdet utnyttes på en måte som er til nytte både for naturen og lokalsamfunnet, og viktigst av alt, at det ikke felles ut mer trær enn skogen kan reprodusere.
I 2018 fikk vi forlenget vårt FSC®-sertifikat for 5 nye år, noe vi er stolt over. Som innehaver av FSC®-sertifikatet, er vi med på å sikre en bærekraftig byggebransje innen produksjonen av treprodukter, og ca. 80% av alle våre laminater er FSC®-sertificeret. På den måten kan vi levere behandlet laminat og sponplateprodukter med FSC Mix-merking.

Mix-merket sitter på produkter som inneholder ett eller flere av følgende materialer: Tre fra FSC®-sertificert skog, kontrollert tre/FSC Controlled Wood og gjenbruksmaterialer.

Følgende av våre produkter er merket med FSC Mix Credit:
Kryssfiner, sponplater og melamin, MDF-plater, laminater, plater med pålimt laminat.

 

Verdt å vite om FSC

Vi tar miljøet på alvor!

Sertifikater er dog ikke utelukket vårt bidrag til en bærekraftig produksjon. Det er også mange andre parametere, som bidrar positivt til å redusere vår miljøbelastning mest mulig.

  • Vårt mest anvendte råmateriale er sponplater. Et materiale som er basert på gjenbruk, i det sponplater blant annet består av overskuddsmateriale av flis og spon fra tre- og møbelindustrien.

  • Vi benytter oss av vannbasert lim- og lakkprodukter, som foruten å ta hensyn til miljøet rundt, også bidrar til et sundt og godt arbejdsmiljø.

  • Alle våre profilprodukter er fremstillet av aluminium; et materiale som kan gjenvinnes utallige ganger ved å smelte om og forme på nytt. Ved å gjenbruke aluminium er energibesparelsen på 95%, og for hvert tonn aluminium som gjenvinnes, spares 10 tonn CO2 i forhold til å fremstille ny oppgravde råstoffer.

  • Vi sorter alt vår avfall.

  • Vi tilstreber oss hele tiden i forhold til å ta være på miljøet.